آقای وحید دهقان

شماره تماس:  ۰۹۲۱۲۹۲۵۹۳۴

۱- مربی و مدرس درجه ۳ سنگنوردی
۲- مربی و مدرس درجه ۳ برف و یخنوردی
۳- مربی درجه ۳ راپل
۴- مربی راهنمای کوهپیمایی سطح باشگاه.
به اشتراک بگذارید:
ارسال دیدگاه