تقویم ماهیانه برنامه‌های پیشِ رو

گزیده ای از برنامه‌های پیشِ رو
حضور در جشن تحویل سال ۱۴۰۲ در ایروان...
270 دلار
صعود قله آرارات تجربه یک صعود برون مرزی و آشنایی با...
صعود قله کازبک (kazbek) معروف به اورست کوچک...
280 دلار
دیدار شامنونی مهد کوهنوردی آلپینیزم...
1850 یورو
صعود قله البروس بام اروپا (elbrus) با خدمات کامل..
1000 دلار
جستجوی سریع برنامه‌ها و دوره‌ها
گزارش ها پربازدید