گزارش صعود به قله آبک از مسیر میگون(یال جنوب غربی)

قله آبک با ارتفاع حدودی ۳۵۰۰ متر در بخش البرز مرکزی، از جنوب به فشم، از جنوب شرق به روته، از جنوب غرب به میگون، از شرق به لالون و زایگان و از شمال به شمشک می رسد و تقریبا از تمامی این مناطق صعود می شود.

 

صعود غیر زمستانی آبک چندان چالشی نیست (به غیر از مسیر گرده آبک) اما در صعود زمستانی به خاطر حجم بارش، برفکوبی نسبتا دشواری دارد.

 

صعود ما به این قله روز جمعه ۱۵ آذر ۱۳۹۸ از میگون و پیمایش از ارتفاع حدود ۱۹۰۰ متر آغاز شد.

ابتدای مسیر با تعداد زیادی پله شروع  شد و پس از گذر از پله ها به مسیر خاکی با شیب ملایم رسید. در قسمتی که به گفته محلی ها محافظ دکل تلویزیون بود، تیم برای کم کردن لباس توقف کوتاهی داشت.

با گذر از کنار برخی باغ های شخصی که در همان شیب ابتدای مسیر قرار گرفته بودند، کم کم طلوع خورشید از  سمت راست  مشاهده شد که یکی از نشانه های حرکت تیم به سمت شمال بود.

پس از حدود دو ساعت پیمایش، مسیر خاکی تمام و در طی مسیر با افزایش حجم برف، برف کوبی آغاز شد.

حدود یک ساعت مانده به قله، با مسیر های سنگی مواجه شده  و نهایتا با عبور از سنگ ها و قسمت های برفی انتهای مسیر همه افراد تیم پس از حدود ۵ساعت و نیم،  به قله آبک به ارتفاع تقریبی ۳۴۸۸ متر رسیدند.

بعد از یک ربع توقف در قله و گرفتن عکس یادگاری باتوجه به بررسی های آب و هوایی صورت گرفته پیش از برنامه توسط سرپرست، تیم به سرعت بازگشت و با توجه به استراحت های طی مسیر فرود، نهایتا پس از حدود ۴ ساعت پیمایش ساعت ۱۷:۳۵ به پایین پله ها رسید و برنامه پایان یافت.

سرپرست برنامه: آقای وحید محمدی

نگارنده: خانم الهام ذاکری

مستند نگار: خانم فهیمه امینی پور

و اما گزارش تصویری:

ارسال دیدگاه