گزارش تمرین دوشنبه ۲۷ مرداد ۹۹

تمرین آمادگی دوشنبه ها در سال ۹۹، این هفته ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ با حضور ۲۰ نفر، از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه دو برگزار شد.
سرپرست برنامه: آقای دهقان

ارسال دیدگاه