گزارش تمرین دوشنبه ۱۲ خرداد

دومین تمرین آمادگی دوشنبه ها در سال ۹۹، این هفته ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه دو با حضور ۲۲ نفر از همنوردان برگزار شد.

ارسال دیدگاه