گزارش صعود قله علم کوه مسیر گرده آلمان ها ۱۳۹۸

بنام خالق زیبائی ها

از چند سال پیش قصد اجرای برنامه صعود قله علم کوه از مسیر گرده آلمان ها را در باشگاه داشتیم، هربار بدلیلی کنسل می شد. امسال اما تصمیمان برای اجرای این برنامه جدی بود، لذا تاریخ اجرای برنامه را با آقای جلال چشمه قصابانی مطرح کرده و از ایشان تقاضا کردیم در این برنامه ما را بعنوان مسئول فنی تیم همراهی نمایند. برنامه را در دو سطح برنامه ریزی کردیم و به دو گروه تیم را تقسیم کردیم، یک تیم از مسیر تنگه گلو، حصارچال قله را صعود می کرد و گروه دیگر از مسیر سرچال، علم چال و گرده آلمانها قله را هم زمان صعود می کرد.

گزارش صعود تیم صعود کننده قله از مسیر گرده آلمان ها

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ شب ساعت ۲۴ طبق اعلام قبلی با یک دستگاه میدل باس از میدان انقلاب بسمت کلاردشت حرکت کردیم.

پنجشنبه ۷ شهریور ساعت ۶:۳۰ میدان کلاردشت در یک رستوران صبحانه را صرف کردیم، سپس راهی قرارگاه رودبارک شدیم. آنجا لباس ها را تعویض کردیم کوله ها و کیسه بارها را آماده کرده سوار بر خودروهای دو دیفرانسیل شدیم. به دو گروه تقسیم شدیم گروه اول راهی تنگه گلو شدند تا از آنجا قله را صعود نمایند و گروه دوم که ۹ نفر بودیم با خودروها راهی قرارگاه وندابن شدیم.

بدلیل اینکه قرار بود بعد از صعود مسیر برگشتمان از حصارچال باشد با قاطرچی هماهنگ کرده بودیم تا بارهای ما را تا علمچال حمل کنند و روز بعد هم چادر و لوازم اضافه ما را به قرارگاه ونداربن برگرداند.

ساعت حدود ۱۰ صبح بود که ما بعد از تحویل کیسه بار ها به قاطرچی از مجاورت قرارگاه کوهپیمایی را بسمت پناهگاه سرچال آغاز کردیم، بعد از چند نوبت استراحت کوتاه ساعت ۱۴ برای استراحت و صرف ناهار توقف داشتیم. ساعت ۱۵:۳۰ پناهگاه را بسمت علمچال ترک کردیم. ساعت ۱۸ علمچال بودیم، کیسه بارها که توسط قاطر به اینجا حمل شده بود را تحویل گرفتیم و بلافاصله کمپ را برقرار کردیم و مشغول استراحت شدیم.

جمعه ۸ شهریور ساعت۵ صبح بیدار شدیم، صبحانه خوردیم سپس چادرها را جمع آوری کردیم، کیسه بار ها را بستیم تا قاطرچی آنها را به قرارگاه ونداربون برگرداند، تمام ۹ نفر اعضای تیم ساعت ۷ صبح آماده صعود بودیم.

دایی جلال(آقای چشمه قصابان) در مورد شرایط صعود توضیحاتی را دادند و حرکت کردیم. متاسفانه مسیر شلوغ بود و برای گذر از معبرهای مختلف مانند دو رکابی یا سه رکابی و… باید مدت زیادی را در صف می ایستادیم، هوا سرد بود و این موضوع باعث می شد تا انرژی زیادی از تیم گرفته شود. بالاخره با تمام فراز و نشیب های که داشتیم مسیر گرده آلمان ها را تمام کردیم و ساعت ۱۶ قله علم کوه را صعود کردیم.

بعد از گرفتن عکس های یادگاری مسیر برگشت را بسمت حصارچال پیش گرفتیم .

اعضای تیم ۹ نفر که همگی موفق به صعود شدند

مسئول فنی تیم: جلال چشمه قصابانی

سرپرست تیم: مجید دلنوا

تصاویر برنامه:

 

Leave a Comment