اولین تمرین دوشنبه ها در۱۳۹۹

اولین برنامه تمرینی باشگاه سلام همنورد، در سال ۱۳۹۹ بعد اعلام عادی شدن شرایط کرونا ویروس از طرف فدراسیون کوهنوردی روز دوشنبه ۲۹ اردیبشت با حضور ۲۰ نفر از همنوردان در مسیر همیشگی از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه ۲ اجرا شد.

سرپرست برنامه: آقای دلنوا

ارسال دیدگاه