اساسنامه باشگاه

اساسنامه موسسه

باشگاه ورزشی کوهنوردی سلام همنورد

ماده ۱ – تاریخچه و مجوز رسمی:

باشگاه کوهنوردی سلام همنورد دارای پروانه باشگاه ورزشی به شماره ۱۰۷۰/۹۶/۲۰۶ از اداره کل ورزش و جوانان استان تهران می باشد .این باشگاه از تاریخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۰ تحت عنوان گروه شروع به فعالیت کرده و تحت پروانه شماره ۹ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۶ فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران با عنوان  باشگاه سلام همنورد ادامه فعالیت داده است این باشگاه یک موسسه غیرانتفاعی غیرتجاری است.

ماده ۲- نام:

نام موسسه “باشگاه ورزشی کوهنوردی سلام همنورد” می باشد که در این اساسنامه به اختصار باشگاه نامیده می شود.

 ماده ۳- موضوع فعالیت:

انجام و اجرای کلیه برنامه‌های کوهنوردی، سنگ نوردی، یخ نوردی، دیواره نوردی، دره نوردی، غار نوردی، کویر نوردی، صعودهای ورزشی، صعودهای بلند (هیمالیانوردی)، دوچرخه سواری کوهستان و کلیه رشته‌های مرتبط با کوهستان و طبیعت و انجام کلیه آموزش‌های تئوری و عملی کوهنوردی در داخل کشور با اخذ مجوز و تاییدیه از وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزشی ذی‌ربط با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۴- اهداف باشگاه:

اهداف اصلی باشگاه عبارتند از:

۱-۴- ایجاد روحیه همیاری، تعاون و اهداف عالیه انسانی در سطح جامعه و خصوصا کوهنوردان.

۲-۴- بهبود و گسترش ورزش کوهنوردی و دانش فنی آن بین اقشار جامعه و کوهنوردان.

۳-۴- مشارکت و تشکیل کلاس های آموزشی در رابطه با موضوع فعالیت باشگاه.

۴-۴- شرکت اعضا در مسابقات مختلف مرتبط با موضوع فعالیت باشگاه در داخل و خارج از کشور.

۵-۴- انجام تحقیقات و مطالعات کاربردی در زمینه موضوعات فعالیت باشگاه.

۶-۴- ایجاد ارتباط با فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی ، هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران و سایر استان ها و همچنین باشگاهها و گروه های کوهنوردی و سایر نهادهای کوهنوردی کشور در جهت نیل به اهداف فوق.

ماده ۵- آدرس و شماره تماس دفتر کار باشگاه:

آدرس دفتر کار باشگاه: تهران – خیابان وحدت اسلامی – خیابان فرهنگ – کوچه کوهینی تفرشی – کوچه داداشی – پلاک ۲ – واحد زیرزمین

شماره تماس دفتر باشگاه: ۵۵۴۷۵۰۹۳

ماده ۶- مدت:

مدت فعالیت باشگاه از تاریخ ثبت نامحدود می باشد.

ماده ۷- تابعیت:

تابعیت باشگاه ایرانی است.

ماده ۸- اعضای باشگاه:

باشگاه دارای چهار نوع عضو است که به شرح زیر می باشد:

۱-۸- عضو موقت

۲-۸- عضو رسمی

۳-۸- عضو پایدار

۴-۸- عضو افتخاری

تبصره: ملاک تشخیص اعضای باشگاه کارت عضویت معتبر آنها می باشد.

ماده ۹- مدیرعامل:

مدیرعامل شخصی حقیقی است که عضو رسمی باشگاه بوده و اختیارات و وظایف آن بر اساس موارد تعیین شده در اساسنامه است.

ماده ۱۰- وظایف و اختیارات مدیرعامل:

وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

۱-۱۰- امضاء احکام ، مکاتبات ، بخشنامه ها و کارتهای عضویت باشگاه.

۲-۱۰- نظارت و ایجاد هماهنگی بین کمیته های تخصصی.

۳-۱۰- پی گیری ارائه برنامه کمیته های تخصصی.

۴-۱۰- امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باشگاه از قبیل چک ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل همراه امضاء مسئول کمیته مالی باشگاه.

۵-۱۰- مدیرعامل نماینده قانونی و تام الاختیار باشگاه بوده و کلیه مصوبات را در موارد زیر اجرا می نماید:

امور اداری باشگاه از هر قبیل، انجام تشریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرست دارایی باشگاه ، اجرای تصمیمات مجامع عمومی ، ادای دیون و وصول مطالبات ، انجام معاملات بنام و به حساب باشگاه ، مشارکت با سایر موسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، استقراض با رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اشخاص و موسسات و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانکها، دریافت وجه از حسابهای باشگاه ، صدور ظهرنویسی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها، مرافعات باشگاه چهمدعی باشد چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه و ابتدایی و استیناف و دیوان های کشور، انتخاب وکیل و وکیل در توکیل دادن اختیارات لازمه به نامبرده و عزل آن ،قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش : اختیارات فوق جنبه محدودیت نداشته و هر تصمیمی را که مدیرعامل جهت پیشرفت باشگاه اتخاذ نماید معتبر می باشد.

ماده ۱۱- کمیته های تخصصی:

کمیته های تخصصی باشگاه عبارتند از:

۱-۱۱- کمیته اجرایی

۲-۱۱- کمیته فنی

۳-۱۱- کمیته روابط عمومی

۴-۱۱- کمیته مالی

تبصره : مدیرعامل می‌بایست از بین اعضای رسمی باشگاه مسئولین کمیته‌های مزبور را تعیین نماید.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات کمیته اجرایی:

وظایف و اختیارات کمیته اجرایی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۲- تنظیم جلسات هفتگی باشگاه

۲-۱۲- انجام کلیه امور مربوط به اعضاء از قبیل ثبت نام عضو جدید و صدور کارت عضویت، کنترل کارت بیمه ورزشی، تهیه پرونده، ثبت فعالیت های اعضا و گزارش برنامه ها.

۳-۱۲- انجام کلیه امور مربوط به دبیرخانه ، تهیه و تنظیم نامه ها ، ثبت و ارسال مراسلات.

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات کمیته فنی:

وظایف و اختیارات کمیته فنی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۳- تهیه و تنظیم تقویم ورزشی شش ماهه باشگاه با هماهنگی مدیرعامل.

۲-۱۳- تنظیم فرم مخصوص برای هر یک از اعضای باشگاه و برنامه های اجرا شده با ذکر نام سرپرست و اعضای شرکت کننده که به امضای سرپرست و خود نیز رسیده باشد.

۳-۱۳- برگزاری کلاسهای آموزشی و دوره‌های مختلف تئوری و عملی در جهت بالا بردن دانش فنی و تبادل تجربیات کوهنوردی به اعضای باشگاه.

۴-۱۳- تعیین سرپرست برای برنامه های باشگاه با تائید مدیرعامل.

۵-۱۳- اظهار نظر فنی در مورد کلیه برنامه های باشگاه در جلسات هفتگی.

۶-۱۳- تهیه اطلاعات فنی کوهنوردی و متون آموزشی و ارائه آن به اعضای باشگاه.

۷-۱۳- ایجاد ارتباط کمیته فنی با سایر باشگاه ها و گروه ها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی.

۸-۱۳- انبارداری وسایل و ابزارآلات فنی باشگاه و تهیه صورت آنها .

۹-۱۳- امانت دادن وسایل و ابزارآلات فنی باشگاه به سرپرستان و اعضای رسمی باشگاه جهت اجرای برنامه های رسمی و آموزشی باشگاه و تهیه و تنظیم فرم مخصوص.

۱۰-۱۳- تهیه و تنظیم شناسنامه جهت کلیه وسایل و ابزارآلات فنی باشگاه  .

۱۱-۱۳- اظهار نظر در خصوص توانایی اعضا برای شرکت در برنامه های تقویم ورزشی به سرپرست.

۱۲-۱۳- هماهنگی جهت اجرای برنامه های هفتگی رسمی باشگاه و در صورت نیاز جایگزین یا اضافه کردن برنامه های جدید در تقویم ورزشی باشگاه .

۱۳-۱۳- برگزاری مسابقات داخلی و خارجی و معرفی اعضا جهت شرکت در اردوها ، کلاس ها و مسابقات داخلی و خارجی .

۱۴-۱۳- نظارت کلی بر خرید و فروش کلیه وسایل و ابزار آلات فنی باشگاه و تعیین میزان خسارات وارده به آنها و در صورت تشخیص از رده خارج کردن آنها.

تبصره : مسئولیت مطابقت استاندارد وسایل و ابزارآلات فنی موجود در باشگاه با استانداردهای جهانی CE و UIAA بر عهده کمیته فنی می باشد  .

۱۵-۱۳- مسئول کمیته فنی باشگاه باید حداقل دارای حکم مربیگری درجه ۳ باشد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات کمیته روابط عمومی:

وظایف و اختیارات کمیته روابط عمومی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۴- تهیه و تنظیم برنامه های تبلیغاتی.

۲-۱۴- ایجاد ارتباط و همکاری بین باشگاه و سایر مربیان و اساتید،  سازمانها ، باشگاه ها و گروه‌های کوهنوردی کشور و مراجع ذیربط.

۳-۱۴- تهیه و جمع آوری کتب و نشریات کوهنوردی و ایجاد کتابخانه و نظارت بر عملکرد آن.

۴-۱۴- انتشار کتب ،نشریه، جزوه، خبرنامه و تقویم ورزشی.

۵-۱۴- ترتیب دادن جلسات سخنرانی، سمینارها، نمایشگاه عکس، اسلاید و فیلم‌های آموزشی و خبری.

۶-۱۴- تهیه نمودار و گزارش فعالیتهای فصلی و سالانه باشگاه.

۷-۱۴- دعوت از اعضای باشگاه و یا باشگاه ها و گروه های دیگر ، مربیان و اساتید جهت شرکت در همایشها ، گردهمایی ها و …

۸-۱۴- تهیه تقدیرنامه و لوح یادبود.

۹-۱۴- مدیریت سایت باشگاه با همکاری افراد متخصص و علاقه‌مند عضو باشگاه.

تبصره : مسئول کمیته روابط عمومی، نماینده رسمی باشگاه در قبال هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران بوده و به عنوان رابط و نماینده باشگاه در قبال سازمان ها، مطبوعات و رسانه های خبری مسئول خواهد بود.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات کمیته مالی:

وظایف و اختیارات کمیته مالی به شرح زیر می باشد:

۱-۱۵- جمع آوری حق عضویت، ثبت نام و تامین بودجه کلاسهای آموزشی .

۲-۱۵- نگهداری حساب های مربوط به هزینه، درآمد، صندوق و اموال باشگاه در دفتر شماره دار با ذکرتاریخ و شرح کامل.

۳-۱۵- تهیه گزارش مالی ماهانه و سالانه جهت ارائه به مدیرعامل باشگاه .

۴-۱۵- خرید و تدارک وسایل مورد نیاز باشگاه با همکاری و نظارت کمیته های مربوط.

۵-۱۵- حفظ و نگهداری اموال باشگاه و نیز تهیه صورت اموال و انبارداری ملزومات (به استثنای وسایل و ابزارآلات فنی باشگاه که بر عهده کمیته فنی است) .

تبصره : فروش یا اهدا اموال یا از رده خارج کردن آنها منوط به مجوز مدیرعامل می باشد  .

۶-۱۵- وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های باشگاه و تنظیم لیست افراد بدهکار به باشگاه و ارائه آن به مدیرعامل.

ماده ۱۶- منابع مالی :

درآمد باشگاه از طریق منابع زیر تامین خواهد شد:

۱-۱۶- دریافت حق ثبت نام و حق عضویت ماهانه.

۲-۱۶- اجرای فعالیت های موضوع فعالیت باشگاه که در ماده ۳ اساسنامه قید شده است.

۳-۱۶- اخذ وام و اعتبارات.

۴-۱۶- برگزاری دوره‌های آموزشی.

ماده ۱۷- تشویق و تنبیه:

مدیرعامل هر دوره موظف است به منظور پیشبرد هرچه بهتر باشگاه جهت نیل به اهدافش از اعضایی که فعالیت های چشمگیری داشته و یا زحمات قابل توجهی بر عهده گرفته اند، قدردانی کند. همچنین در مورد اعضایی که مقررات باشگاه را نقض کرده و یا نادیده گرفته اند تنبیهاتی براساس آیین نامه داخلی باشگاه اعمال نماید.

ماده ۱۸- سال مالی:

سال مالی باشگاه از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد .

ماده ۱۹- انحلال:

انحلال باشگاه مطابق مقررات جاری کشور خواهد بود .

ماده ۲۰- در سایر موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است مطابق مقررات قانون مدنی ایران و سایر قوانین موضوعه عمل و رفتار خواهد شد.

ماده ۲۱- این اساسنامه در ۲۱ ماده و تبصره های آن در مردادماه ۱۳۹۸ تنظیم و به تصویب مدیرعامل باشگاه رسید.

جستجوی سریع برنامه‌ها و دوره‌ها
گزارش ها پربازدید