مینا سلیمانی

شماره تماس:  ۰۹۳۶۲۶۰۲۳۳۴

۱- مربی راهنمای برف و یخنوردی سطح باشگاه.
  ۲- مربی راهنمای کوهپیمایی سطح باشگاه
به اشتراک بگذارید:
ارسال دیدگاه