فهیمه امینی پور

شماره تماس:  ۰۹۱۲۵۳۹۳۳۶۷

۱- مربی راهنمای برف و یخنوردی سطح باشگاه.
۲- مربی راهنمای کوهپیمایی سطح باشگاه.
به اشتراک بگذارید:
ارسال دیدگاه