آقای علی عبدالهی

شماره تماس: ۰۹۱۲۶۱۳۸۵۰۹

۱- مربی راهنمای کوهپیمایی سطح باشگاه.
۲- مربی راهنمای برف و یخنوردی سطح باشگاه.
به اشتراک بگذارید:
ارسال دیدگاه