آقای سعید شریعت نژاد

شماره تماس: ۰۹۳۵۶۵۰۶۲۳۷

۱- مربی راهنمای کوهپیمایی سطح باشگاه
  ۲- مربی راهنمای برف و یخنوردی سطح باشگاه

به اشتراک بگذارید:
ارسال دیدگاه