گشایش مسیر دیواره فیروزکوه باشگاه سلام همنورد

اولین گشایش مسیر باشگاه سلام همنورد

دیواره راه آهن فیروزکوه

به دعوت هیت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران، به میزبانی هیئت کوهنوردی شهرستان فیروزکوه از باشگاه‌های تابعه این استان جهت گشایش مسیردر مجموعه سنگنوردی دیواره راه آهن فیروزکوه، شش باشگاه از جمله باشگاه سلام همنورد نیز اعلام آمادگی نمود. مجموعه سنگنوردی فیروزکوه واقع در جنب ایستگاه راه آهن فیروز کوه می‌باشد که پتانسیل سنگنوردی با درجه سختی های مختلف را دارا می‌باشد.روز چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸ مراسم افتتاحیه انجام شد، خوابگاه بسیار خوبی هماهنگ شده جهت شرکت کنندگان که در اختیار باشگاهها قرار گرفت پنج شنبه وجمعه روز اصلی جشنواره بود که حاصل این دوروز تلاش گشایش مسیری شد با درجه صعود ۵/۱۱ a  و بنام سلام همنورد.

اعضای شرکت کننده باشگاه سلام همنورد در جشنواره آقای سعید سلطانی، خانم ساراجعفری به سرپرستی آقای وحید دهقان

تهیه گزارش: وحید دهقان.

و اما کروکی مسیر ارائه شده به هیئت برای استفاده سنگنوردان

تصاویر گشایش مسیر:

ارسال دیدگاه