گزارش گشایش مسیر در منطقه کوه چرخی ساوه ۱۳۹۸

 

منطقه سنگنوردی کوه چرخی حد فاصل شهر ساوه و بوئین زهرا، همجوار روستای ورده در چند کیلومتری قبل از مقبره اشموئیل پیغمبر قرار دارد.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته در کمیته فنی باشگاه سلام همنورد مقرر شد در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ پنج از اعضای باشگاه سلام همنورد برروی دیواره کوه چرخی ساوه اقدام به گشایش مسیری به نام باشگاه کنند.  روز موعود اعضای باشگاه با یک دستگاه خودروی شخصی عازم منطقه شدن تعدادی از اعضا در مسیرهای از قبل گشایش شده اقدام سنگنوردی کردند و نفرات حاضر علی روغنی وندارجبی و وحید دهقان شروع به گشایش مسیرکردند و نهایتا یک مسیر رکاب خور بنام باشگاه سلام. همنورد گشایش و پاکسازی شد و توسط دوستان چندین بار صعود شد.

سرپرست برنامه: آقای وحید دهقان

مستند نگار خانم فهیمه امینی پور

و اما کروکی مسیر

تصاویر گشایش مسیر

1 Comment
  1. راضیه سلیمی

    درجه سختی مسیر صعود چند بوده؟

ارسال دیدگاه