گزارش صعود قله تَشگِر هرمزگان ۹۶

طبق اعلام قبلی در برنامه فصلی باشگاه سلام همنورد اعضای باشگاه تاریخ یک اسفند ماه همراه ۸ نفر از همنوردان تهران را به مقصد بندر عباس ترک

کردیم. بخاطر اینکه ظرفیت اتوبوس پر نبود با تاخیر حرکت کردیم که این امر باعث شدم چالش اندکی در برنامه شد.

روز بعد دوم اسفندماه ساعت ۱۲ به دوراهی سیاهو در ۶۰ کیلومتری بندر رسیدم و از اتوبوس پیاده شدیم، طبق هماهنگی قبلی با راهنمای محلی وسیله نقلیه برای انتقال ما به روستای زاگین در محل بود، بعد از انتقال ما به زاکین و صرف ناهار ۸ نفر دیگر از اعضای تیم که با قطار آمده بودند به ما ملحق شدند. بعد از آماده شدن همه اعضای تیم با یک دستگاه نیسان به مبدا صعود در ارتفاع ۱۶۰۰ متری رفتیم. حدود ساعت ۱۵ کوهپیمایی را آغاز کردیم، منطقه بافت عجیب و زیبایی داشتابتدای مسیر به سرعت ارتفاع گرفتیم تا به چشمه زرده پر رسیدیم و استراحتی داشتیم. در ادامه مسیر راهنمای محلی در نظر داشت از مسبری میانبر به کمپ برسیم که به تاریکی هوا خوردیم و مسیر را گم کردیم! همین امر باعث شد مسیر را اشتباه ارادمه دهیم، خوشبختانه هوا خوب بود رهنمای ما به همنوردان استراحت دادن و خود به دنبال پیدا کردن محل کمپ رفتند. بعد از حدود یکساعت یک تیم دونفره به سراغ ما آمدند و ما را بسمت کمپ هدایت کردند. چادرها را برپا کردیم و به استراحت پرداختیم.

صبح روز پنجشنبه سوم اسفند ماه ساعت ۶ صبح کمپ را برای صعود قله ترک کردیم، مسیر کمپ تا قله از یک شکاف با شیب خیلی زیاد صورت میگرفت بعد از عبور از این شکاف مخوف حدود ساعت ۸:۳۰ به قله رسیدیم.

حدود ساعت ۹ به سمت کمپ سرازیر شدیم ساعت ۱۱ به کمپ رسیدیم و حدود ساعت ۱۲ بسمت مبدا حرکت کردیم ساعت ۱۶ سوار نیسان شدیم. پس از بازگشت به روستای زاگین مرحله بعدی سفر یعنی دیدار از جاذبه های هرمزگان را آغاز کردیم.

در این مرحله پس از صعود راهی آب گرم گنو شدیم و شب را در اقامتگاه (هتل) در گنو سپری کردیم.

صبح جمعه چهارم اسفند بسمت بندرعباس حرکت کردیم و از طریق اسکله حقانی با شناورهای موجود راهی جزیره هرمز شدیم بعد از دیدار از جازبه های این جزیره با یک شناور دیگر از همانجا بسمت جزیزره قشم حرکت کردیم، بعد از جابجا شدن مشغول دیدار از جاذبه های این جزیره شدیم.

صبح روز شنبه پنجم اسفند بعد از برگشت به بندرعباس با قطار راهی تهران شدیم و این برنامه نیز به پایان خوش خود رسید.

تهیه گزارش: مجید دلنوا

حرکت از روستای درگز بسمت زاگین با نیسان

چشمه زرده پر

کوهپیمائی بسمت محل کمپ

عبور از کنار درختان اُرُس و غیره

شب مانی در کمپ در ارتفاع ۲۶۰۰ متری

شروع کوهپیمائی صبح روز بعد و عبور از صخره ها

نزدیک قله

قله تَشگِر

دیدار از جاذبه های هرمزگان

جزیره هرمز، قلعه پرتقالی ها

پایان سفر راه آهن تهران

Leave a Comment