گزارش صعود قله استرچال از مسیر ده تنگه ۱۳۹۸

طبق اعلام قبلی در تقویم باشگاه تاریخ ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۸ را برای صعود قله استرچال در نظر گرفته بودیم.

صبح روز جمعه ۱۰ آبان ساعت ۵ صبح از محل تجمع همنوردان در میدان فردوسی به سمت روستای آهار حرکت کردیم، پس از رسیدن به میدان اصلی آهار، اعضای گروه پس از مهیا شدن ساعت حدود ۷ از مسیر سمت راست (کنار رودخانه) پیمایش خود را آغاز نمودند.

راهنمای صعود ما آقای شاهبنده مدیر باشگاه بهمن و از دوستان بنده بودند و افتخار دادند و ما را در این صعود همراهی کردند. به توصیه ایشان همنوردان با توجه به اینکه صبح زود بود و اهالی در خواب بودند، طول مسیر را تا خروج از روستا در سکوت حرکت کردند. مسیر آهار تا چشمه ده تنگه کوچه باغی بود و با توجه فصل پاییز درختان رنگارنگ منظره زیبایی را ایجاد کرده بودند.این مسیر هموار حدود ۵۲۰۰ متر طول داشت و حدود یک ساعت و بیست دقیقه بطول انجامید. کنار چشمه که جای مناسبی برای استراحت بود مشغول صرف صبحانه شدیم. بعد از صرف صبحانه شیب سمت راست ده تنگه را که نسبتاٍّ تند بود، به سمت بالا ادامه دادیم تا روی یال رسیدیم مسیر سمت چپ را ادامه دادیم تا به گردنه ای رسیدیم که با مسیر صعود قله از مسیر میگون مشترک بود، استراحت کوتاهی داشتیم و بعد از آن مسیر را همچنان بسمت چپ ادامه دادیم تا ساعت ۱۱:۴۰ به قله استرچال رسیدیم. عکس های یادگاری را گرفتیم و از همان مسیری که صعود کردیم بسمت ده تنگه و از آنجا به روستای آهار برگشتیم.

 سرپرست برنامه: مجید دلنوا

راهنمای مسیر: حمید شاهبنده

نگارنده گزارش: ناهید آدینه

تِرَک های مسیر صعود

و اما تصاویر برنامه:

Leave a Comment