گزارش صعود امام زاده داوود تا کلکچال (پارک جمشیدیه)

گزارش اولین اردوی هیمالیانوردی سال ۱۴۰۰ ویژه صعود لنین

با اعلام قبلی و با حضور ۱۰ نفر شرکت کننده در پیش برنامه صعود قله لنین، صبح روز جمعه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ ساعت ۵:۳۰ از جلوی باشگاه سلام همنورد به سمت امام زاده داوود که مبدا صعودمان بود حرکت کردیم.

ساعت ۶:۴۵ دقبقه بود که از دره پشت امام زاده صعودمان آغاز شد. انتهای دره به آبشاری ختم می شد، از سمت راست آبشار، مسیر را در شیب نسبتا تند و برفی ادامه دادیم. پس از مدتی به گردنه اشتر گردن رسیدیم سمت راست ما قله پلنگچال و سمت چپ تابلو سر بازارک که مسیر ما بود دیده می شد.

کمی بالاتر از گردنه برای صرف صبحانه توقف داشتیم. بعد از صبحانه مسیر را ادامه دادیم و از کنار تابلوی سربازارک عبور کردیم . با ادامه مسیر به قله شاه نشین رسیدیم، کنار تابلوی قله شاه نشین عکس گرفته و باز به مسیر ادامه دادیم. از روی قله فرعی شاهنشین هم عبور کرده و به سمت گردنه شاهنشین سرازیر شدیم.

همنوردان شرایط جسمانی خوبی داشتند و این باعث شد تیم سرعت  قابل توجهی داشته باشد.

از گردنه به سمت قله هومند شاهنشین صعود کردیم  و پس از عبور از آن به سمت ایستگاه هفت تله کابین رفتیم. این بار قله توچال پیش روی ما بود. بعد از ۳۰ دقیقه (در ساعت ۱۳:۰۰) به قله توچال رسیدیم.

استراحتی کوتاه و تغذیه مختصر حال همنوردان را میزان کرد و ادامه مسیر را هموارتر. از اینجا به بعد بجز چند فراز و نشیب مسیرمان سرپایینی بود.

از قله توچال به سمت یال چهارپالون سرازیر شدیم و از آنجا یال پیازچال؛ قله لزون غربی و شرقی پیش روی ما بود و در ادامه این دو قله هم صعود شد.

از روی قله لزون مسیر را به سمت جنوب تغییر داده و بسمت گردنه پیازچال فرود آمدیم. فرازی دیگر به سمت قله کلکچال داشتیم.

بعد از صعود قله اصلی و فرعی کلکچال،  به سمت گردنه کلکچال پایین آمدیم و با گرفتن عکسی کنار تابلوی گردنه، به طرف قرارگاه کلکچال مسیرفرود را پیش گرفتیم، سپس تپه نور الشهدا و در انتها به پارک جمشیدیه رسیدیم. ساعت ۱۹:۳۰ این برنامه با پیمایش ۲۵ کیلومتر به پایان رسید .

سرپرست برنامه: آقای مجید دلنوا

شرکت کنندگان: آقایان مظفر فریدونی، علی عبدالهی، بهنام بهلولی، رضا حسینی، میثم حسینی، محمد نجاتخواه، موسی قربانی، ابراهیم ژاله، سبحان سلیمی، ربیعی، خانم ها رمضانی و خرمی.

تصاویر برنامه های سال های قبل
ارسال دیدگاه