گزارش صعود آبشار سنگان و قله چشمه شاهی ۹۵

طبق فراخوان قبلی همنوردان گروه ساعت ۵:۳۰ صبح جمعه ۱۰ دیماه ۱۳۹۵ در میدان فردوسی جمع شدن بعد از خواند نماز صبح در محل تجمع ساعت ۰۶:۰۰ با یک دستگاه میدل باس بسمت جاده کن حرکت کردیم در مسیر حرکت تعدادی از همنوردان را هم سوار کردیم ، تا روستای سنگان پایین اوضاع جاده خوب بود ولی از آنجا تا روستای سنگان بالا مسیر را برف زیادی فراگرفته بود که مجبور شدیم بین راه مسیر را تا امام زاده قاسم پیاده طی کنیم که وقت زیادی از ما گرفت بطوریکه بعد از قدری استراحت در امام زاده ساعت ۰۹:۰۰ ازامام زاده به سمت آبشار حرکت کردیم ، مسیر تا آبشار پر برف و زیبا بود بطوریکه جای برای مخفی شدن خرگوش ها و کبک ها نگذاشته بود بنابراین به راحتی روئیت میشدن. ساعت ۱۱:۰۰ به آبشار رسیدیم . بعد از صرف صبحانه و گرفتن عکس های یادگاری ساعت ۱۲:۰۰ بسمت قله پهن حصار حرکت کردیم ، بعلت تردد کم کوهنوردان در این قسمت مسیرحرکت همنوردان به کندی صورت گرفت . بعد از حدود یکساعت و نیم برفکوبی به دو راهی قله چشمه شاهی و پهن حصار رسیدیم . ساعت حدود ۱۳:۳۰ بود . زمان برای صعود قله پهن حصار نداشتیم . تصمیم بر این شد که قله چشمه شاهی را صعود کنیم .حدود ساعت ۱۴:۲۰ به قله چشمه شاهی رسیدیم بعد از گرفتن عکس های یادگاری گروه بسمت پایین حرکت کرد، قراربر این بود بعد از رسیدن به دو راهی برای صرف ناهار گروه استراحتی داشته باشد ، دو نفر از همنوردان زودتر به محل مورد نظر رسیدند.

برای استراحت کوله پشتی های خود را زمین گذاشتند. ما که با فاصله ای داشتیم به محل میرسیدیم . متوجه فریادهای کمک یکی از این دو همنورد شدیم. بسیار نگران شدیم و بسرعت خود را به همنوردمان که فریاد میزد میرساندیم . من در انتهای گروه بودم . بسیار شکه شدم.!! میسر نرمال بود چه اتفاقی ممکن بود رخ داده باشد.!! بسرعت خود را به بقیه همنوردان رساندم در حین نزدیک شدن میشنیدم که نام یکی از همنوردان را میگفتند که داخل چاه افتاده .! گیج شده بودم چاه !! اینجا!! بالاخره رسیدم و دیدم بله ظاهرا بدست جویندگان گنج حفره ای به عمق حدود ۱۲ متر کنده شده بود و بعلت بارش چند روزه برف دهانه حفره کاملا بسته شده بود ، و این همنورد نگون بخت ما زمانی که خم میشود تا لیوان خود را از کنار کوله پشتی بردارد به داخل حفره سقوط میکند. خوشبختانه فرد سقوط کرده بهوش بود با کمک همنوردان و استفاده از طناب های انفرادی موفق شدیم فرد مسدوم را از چاه خارج کنیم. بعد از کمی مداوا و معاینه سطحی مصدوم شکستگی وجود نداشت و جراحات سطحی را پانسمان کردیم و تنها نگرانی ما درد شدید مسدوم از ناحیه کتف بود . به هر ترتیبی بود مسیر را بسمت پایین ادمه دادیم ، ساعت ۱۹:۰۰ سوار وسیله نقلیه شدیم و به تهران برگشتیم . بعد از معاینه همنورد مسدود توسط پزشک بجوز کشیدگی رباط کتف مشکل خاص دیگری وجود نداشت ، خدا را شکر.

تهیه گزارش : مجید دلنوا

گزارش تصویری برنامه

آستان امام زاده قاسم (ع)

توضیحات سرپرست برنامه قبل از پیمایش

شروع حرکت از امام زاده

عبور از کوچه باغ های ابتدای مسیر سنگان با سیمای زمستانی

حضور کبک ها در مسیر صعود

آبشار یخرده سنگان

مسیر صعود بعد آبشار سنگان

یرف کوبی در مسیر صعود

قله چشمه شلهی

مسیر برگشت از قله

وقوع حادثه روی گردنه بین قله چشمه شاهی و پهن حصار

امداد رسانی به مصدوم

ارسال دیدگاه