گزارش تمرین دوشنبه ۳ شهریور

تمرین آمادگی دوشنبه ها در سال ۹۹، این هفته ۳ شهریور ۱۳۹۹ با حضور ۲۶ نفر، از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه دو برگزار شد.
سرپرست برنامه: آقای وحید محمدی

ارسال دیدگاه