گزارش تمرین دوشنبه ۲ تیر

تمرین آمادگی دوشنبه ها در سال ۹۹، این هفته ۲ تیر ۱۳۹۹ از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه دو با حضور ۹ نفر از همنوردان برگزار شد.

ارسال دیدگاه