گزارش تمرین دوشنبه ۱۹ خرداد

تمرین آمادگی دوشنبه ها در سال ۹۹، این هفته ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه دو با حضور ۹ نفر از همنوردان برگزار شد.

سزپزست برنامه: آقای مصطفی مالکی

ارسال دیدگاه