گزارش تمرین دوشنبه ۱۶ تیر ۹۹

تمرین آمادگی دوشنبه ها در سال ۹۹، این هفته ۱۶ تیر ۱۳۹۹ با حضور ۱۴ نفر، از پارکینگ تله کابین توچال تا ایستگاه دو برگزار شد.
سرپرست برنامه: آقای دهقان

ارسال دیدگاه